De 5 Kenmerken van High Reliability Organizations

De 5 kenmerken van High Reliability Organizations

Een woordje vooraf

Karl Weick en Kathleen Sutcliffe hebben onderzoek verricht bij organisaties waarvan verwacht mag worden dat zij een bepaald aantal incidenten met lichte en zware gevolgen zouden moeten ervaren. Omdat de organisateis zelf complex zijn. Omdat de omgevingen waarin deze organisaties opereren voor een belangrijk deel onvoorspelbaar zijn, eveneens complex, moeilijk te duiden, en in hoge mate veranderlijk.

Zij hebben vastgesteld dat er kenmerken van deze organisaties zijn die hun in staat stellen om onder deze omstandigheden met veel minder onderbrekingen en incidenten te blijven opereren dan verwacht mag worden. Terwijl vergelijkbare organisaties volgens verwachting of – helaas- slechter dan de verwachting presteren.

Zij hebben uit hun omvangrijke studies vijf categorieën van gedragskenmerken gedestilleerd, waarin de wereldklasse organisaties excelleren. Deze organisaties hebben zij High Reliability Organizations (HRO) genoemd, de vijf gedragskenmerken zijn dynamische, collectieve leerprocessen van ‘mindful’ organiseren. Geen organisatie is vrij van deze kenmerken, zij zijn op een bepaald niveau allen aanwezig. Maar HROs excelleren hierin.

Geen van de 5 kenmerken is een direct implementeerbaar gegeven. Geen ‘silver bullet’. Elk kenmerk staat voor een complexe ‘Gestalt‘. Er spelen per kenmerk veel contextafhankelijke factoren een rol, en deze beïnvloeden elkaar. Tevens zijn de grenzen tussen deze vijf gedragskenmerken onscherp. Samen vormen zij iets hetgeen Teece als ‘dynamic capabilities’ zou omschrijven.

Het in productieve mate begrijpen van deze vijf gedragskenmerken vereist daarom een respectvolle en bewuste inspanning. De geïntegreerde adoptie in praktijk om als HRO te kwalificeren vereist een diep, fijnmazig maar zeer lonend collectief leerproces.

De vijf kenmerken van High Reliability Organizing

1. Pre-occupation with failure – Hoge mate van gerichtheid op wat er mis kan gaan
2. Reluctance to simplify – Voorkomen van te simpele conclusies
3. Sensitivity to operations – Gevoeligheid voor signalen uit het (productie)proces
4. Committment to resilience – Toewijding aan veerkracht
5. Deference to expertise – Respect voor expertise

De eerste drie kenmerken richten zich op het kunnen voorkomen en detecteren van afwijkingen. De laatste twee kenmerken liggen in het domein van het management van afwijkingen.

Onder de links vindt u beknopte beschrijvingen per kenmerk als startpunt voor uw eigen ontdekkingstocht.