Consulting

De kunst van High Reliability Organizing

U wilt duurzaam de slagingskans van uw initiatieven verhogen. Eigenaarschap van de doelen in de organisatie inbedden met oog op het gewenste resultaat. U wilt erop kunnen vertrouwen dat uw teams obstakels ontdekken en uit de weg ruimen voordat zij het resultaat in gevaar brengen. U wilt aan een organisatie bouwen die de HRO principes verinnerlijkt. Misschien bent u van plan om uw ketenpartners mee te nemen in het proces, omdat u de onderlinge afhankelijkheden onderkent.

AgileSource HRO consulting

AgileSource ondersteunt u door leadership trainingen , executive coachingcoaching on the job, en teambuilding.

Borg de resultaten met Agilesource services om de trein op de rails te krijgen en te houden, met onze Quickstart, Fresh-up en in het bijzonder onze diensten bij fusies, (interne) startups en overnames.

Keynotes. Laagdrempelige inspiratie en kennismaking met HRO in ICT

HRO gedrag in organisaties leidt aantoonbaar tot betere resultaten en minder incidenten. Interessant genoeg om kennis te maken middels een keynote; onze sprekers hebben ervaring in verschillende branches en weten te inspireren vanuit de praktijk.

Elke organisatie die al op weg is om HRO gedrag te implementeren heeft graag regelmatig een externe impuls. De klokken gelijk zetten, helder krijgen waarvoor zij het doen. En hoe.

Onze keynotes maken vast onderdeel uit van onze verandertrajecten en wij geven deze ook graag op aanvraag.