Research

Wetenschappelijke borging

AgileSource verricht wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen gedragskenmerken, high reliability organizing, en uitkomsten van ICT initiatieven.

Wij meten de uitkomsten van ICT initiatieven middels harde cijfers over onder meer omvang, kwaliteit, incidenten, problems, doorlooptijd, inspanning, distributie van inspanning en expertises, kosten, adoptie van oplossingen en gerealiseerde toegevoegde waarde.

Tevens meten wij de input in hoeveelheid, kwaliteit, context en expertises zodat wij aan de “voor-en achterkant”  van onze meting zuivere gegevens hebben.

De meting van de gedragskenmerken vindt dynamisch plaats via inspectie, observatie, interviews, narratieven en de diagnose van ongeschreven regels zowel binnen de case zelf als ook binnen de relevante context.

Wij werken samen met delta5 Research en de ongeschreven regels methode van Dr. Johan Boudewijns, internationaal leidend op het gebied van organisatiediagnose, leervermogen en HRO gedrag.

Casestudies

Aan dit onderzoek deelnemende organisaties hebben doorlopende ICT ontwikkelinspanningen of projecten van de duur van minstens 6 maanden.

De casestudie wordt gezamenlijk met twee onderzoekers en de organisatie voorbereid en beslaat doorgaans de periode van 12 tot 20 weken, met een startpunt, eindpunt en een post-evaluatie 6 maanden na het voltooide kernonderzoek.

Elke casestudie organisatie krijgt beschikking over de rapportage van de uitgevoerde analyses over de eigen organisatie en een geanonymiseerde benchmark in relatie tot andere casestudies.

Alhoewel er adviezen gegeven kunnen worden over verbeteringen, behoort de uitvoering van adviezen niet tot de studie. Adviezen zullen om redenen van mogelijke belangenverschillen uitgevoerd worden door derden.

Deelname als casestudie omvat deelname aan het lerende netwerk.

Interesse om als casestudie aan het onderzoeksprogramma mee te doen? Neem graag contact op via research@agilesource.nl

Lerend netwerk

Alle case studies zijn verbonden in een lerend netwerk met 2 á 3 verdiepingsbijeenkomsten per jaar. Gezamenlijk met de verantwoordelijken binnen de cases, experts en wetenschappers worden cross-case evaluaties gericht op het leren rondom specifieke vraagstukken en themas uitegvoerd. Hierbij komen de meest recente inzichten uit wetenschap en praktijk in een internationale context bij elkaar.

Neem contact met ons op via research@agilesource.nl voor deelname aan netwerk zonder als case studie te dienen.