Deference to expertise

Uitleg

Deference to expertise, respect voor expertise, uit zich door goed te luisteren naar zichzelf en anderen, en de expertise en mening van iedereen te respecteren. Dit ongeacht status, macht, aanzien, hierarische verhoudingen en dergelijke. Puur respect voor inhoudelijke expertise, maar ook de vaardigheid om in vage, inconclusieve situaties keuzes te maken en stappen te ondernemen – of juist af te wachten – op basis van deze expertise.

Mogelijke obstakels zijn veelvuldig. Een veilige, productieve en professionele interactiecultuur is hiervoor randvoorwaardelijk. Expertise uit zich op vele manieren, de kunst is om door de rol, persoon, en de manier heen de waarde van de boodschap en de expertise te zien. Ook van zichzelf!

Voorbeeld

Op 4 Mei 2000, tijdens de eerste fase van de Cerro Grande Bosbrand, een oorspronkelijk opzettelijk preventief aangestoken brand die uit de hand liep en uiteindelijk 190km² bos en gebouwen in as legde, werd door de uitgeputte Crew rond middernacht op de eerste dag ondersteuning aangevraagd.

De dispatcher durfde niet om op dat tijdstip mensen op te roepen en wilde wachten tot de leidinggevende in de ochtend terug zou zijn. Door de hierarchie was dit de normale gang van zaken. Beide spelers legden zich neer bij deze aanpak. De expertise echter werd door de oproepende evenzo genegeerd als door de dispatcher: Degene die letterlijk het dichts bij het vuur stond had het beste zicht op de situatie en de beste inschatting van een vereiste vervolgstap.

Waar in u organisatie zit de expertise? Onder welke condities? Hoe wordt ernaar geluisterd?