Sensitivity to operations

Korte uitleg

Sensitivity to operations, gevoeligheid en opmerkzaamheid tijdens de uitvoering, wortelt in de overtuiging dat ongeacht hoe goed alles ook onder controle lijkt te zijn het vertrekpunt van “we weten het niet” moet worden gehanteed. En dat kleine afwijkingen samen kunnen lopen tot grote, moeilijk te beheersen crisissen.

De kunst is dan om gevoelig te zijn voor kleine signalen die afwijken van hetgeen de intentie is geweest, of afwijkingen van het denkkader waarin men zich bevindt. Door een proces van collectieve, continue twijfel de juiste voorlopige conclusies te trekken en open te blijven staan voor aanvullende signalen.

Voorbeeld