HRO gedrag in de ICT

BETROUWBAARDER PRESTEREN

Wij helpen ICT organisaties om hun performance en resultaten te verbeteren. Dit is onze missie. Wij doen dit via consulting, management en coaching, en research.

Wij staan zelf op het veld en ontwikkelen met u samen prototypes en gehele ICT oplossingen. Leest u hier verder waarom en hoe.

HRO GEDRAG BIEDT KANSEN

Er zijn organisaties waar veel op het spel staat en waar kleine afwijkingen kunnen uitgroeien tot catastrofale gebeurtenissen.

In de wereld van onder andere vliegdekschepen, spoedeisende hulp afdelingen en kerncentrales zijn organisaties te vinden die excelleren in dat veld. Bij deze organisaties zien wij significant minder verstoringen dan men mag verwachten. Zij vertonen HRO gedrag dat sinds meer dan 30 jaar wetenschappelijk wordt onderzocht.

Hiervan leren wij en passen HRO gedragsprincipes toe in de ICT. Wie gebruik maakt van agile methoden hanteert al – misschien zonder het te beseffen – HRO principes. Gebaseerd op 5 kenmerken, benoemd door Karl Weick en Kathleen Sutcliffe:

Dit zijn de 5 kenmerken van HRO gedrag. Simpel te beschrijven en moeilijk te implementeren. Maar uiterst effectief als het gaat om het behalen van voorspelbaar en betrouwbaar functioneren in een dynamische, veranderlijke, onduidelijke en complexe wereld.

KANSEN ALS NOOIT TEVOREN

De digitale transformatie is in volle gang. Wereldwijd. Onophoudelijk. Organisaties pakken de kansen die er liggen.  Verbinden iedere wereldburger en elk apparaat aan elkaar. Verzamelen data, analyseren deze, en zetten de uitkomsten in om doelstellingen beter en efficiënter te bereiken. Kunnen mensen beter en sneller genezen. Gevaarlijk en repetitief werk aan machines overlaten.

Op afstand samenwerken, kennis delen en innoveren. Mensen ontwikkelen digitale creaties die via Machine Learning en Artificiële Intelligentie in staat om zichzelf te evolueren. En iedereen met een internetverbinding kan en mag meedoen, ongeacht de startpositie in de maatschappij. Dit zijn maar enkele voorbeelden en AgileSource gelooft in de kracht van deze digitalisering.

KWETSBAARDER DAN OOIT

We worden tegelijkertijd ook kwetsbaarder. De technische mogelijkheden stellen organisaties in staat en verleiden ertoe om te technologisch te innoveren, met te weinig aansluiting bij de gebruikers. Een grote verkwisting van tijd, geld en talent.

Lukt een initiatief, komen de volgende uitdagingen. Als de automatisering wegvalt moet bijvoorbeeld een ziekenhuis worden geëvacueerd. Bedieningsmogelijkheden in besturing van infrastructuur, voertuigen en bouwwerken kunnen dodelijke slachtoffers eisen. Geheimen existeren niet meer in de digitale wereld, maar iedereen kan wel gegijzeld en gemanipuleerd worden. Fouten in hardware en software zorgen voor ongewenste effecten, van onschuldig tot fataal, door onbedoelde bediening of door bewust misbruik en alles wat daartussen ligt.

Daar bovenop komen de directe, indirecte en maatschappelijke kosten van niet geslaagde ICT initiatieven die ook in een klein land als Nederland miljarden Euros per jaar bedragen.

High Reliability Organizing (HRO) is een absolute must-have skill in de 21e eeuw!

HRO VAN AGILESOURCE

Digitalisering is er en blijft. De geweldige kansen zijn een enorme drijfveer om steeds meer te digitaliseren. Tegelijk zijn onze oude wijzen van organiseren economisch niet meer houdbaar. Daardoor is er een noodzaak voor verdere digitalisering.

Veel prominente stemmen waarschuwen terecht voor de gevolgen van de digitale transformatie. Mensen en organisaties worden inmiddels dagelijks en op grote schaal geconfronteerd met negatieve gevolgen. Maar ook met de positieve gevolgen waar de focus van AgileSource op ligt. De performance en betrouwbaarheid van digitaliserings initiatieven moeten pas houden met de technologische mogelijkheden.

Wij als AgileSource maken ICT initiatieven HRO waardig. Het Manifesto voor Agile Software Development ademt al de HRO geest. In essentie beschrijvingen van houding en gedrag voor succesvolle ICT initiatieven. Samengebracht door een groep uitzonderlijk ervaren en bekwame mensen die al decennia lang ons begrip van Systeem Development vormen en verdiepen. In alle facetten.

HRO gedrag is ontdekt in dezelfde omgevingen als het gedachtengoed uit het wereldwijd bekende Manifesto for Agile Software Development. Agile methodieken zoals SCRUM, Unified Process en XP krijgen meer waarde door de HRO principes nadrukkelijker toe te passen. Organisaties kunnen leren om systemen nog voorspelbaarder, betrouwbaarder, sneller en goedkoper te ontwikkelen.

Wij combineren agile werkwijzen met de 5 kenmerken waarin High Reliability Organizations excelleren. Wij verzorgen wetenschappelijke borging, praktijkgerichte handvatten en systematische toepassing van HRO.